Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Κωλυσιεργία υπ' αριθμ.... 2548 και βάλε!

Άλλο ένα εμπόδιο για το λιμάνι του Σιγρίου!

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Αιγαίου,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα Λιμένων,
Κυρία Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης Αιγαίου
ΒΡΕΙΤΕ ΛΥΣΗ!
Το λιμάνι πρέπει να γίνει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: