Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Σίγρι τον Σεπτέμβρη

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Training in Landscape Character Assessment Methods and Tools (Μεθοδολογίες και Εργαλεία Εκτίμησης Τοπίου) είναι μια σημαντική ευκαιρία για νέους επιστήμονες και το ανθρώπινο δυναμικό φορέων λήψης αποφάσεων, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη Μεθοδολογία Εκτίμησης Τοπίου (L.C.A.), η οποία αποτελεί εργαλείο προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν και θα εξασκηθούν από ερευνητικό ακαδημαϊκό προσωπικό και εμπειρογνώμονες (από Λίβανο, Αγγλία, Κύπρο και Ιορδανία), διεθνώς αναγνωρισμένους σε θέματα ανάλυσης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης τοπίου, μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου και πρακτικών συμμετοχικής διαχείρισης και διακυβέρνησης του τοπίου ως δημόσιου αγαθού.
Το Θερινό Σχολείο διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Θεανώ Σ. Τερκενλή, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του ερευνητικού έργου MEDSCAPES (ΙΙ-Β/2.1/0292), Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ENPI CBCMED, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 10% από Εθνική Συμμετοχή (http://enpi-medscapes.org/index.php/en/)

ΠΟΤΕ: 7-12 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΟΥ: Μυτιλήνη και Σίγρι Λέσβου
ΠΟΙΟΣ: Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες, Εκπαιδευτικοί, καθώς και επαγγελματίες με συναφές αντικείμενο εργασίας όπως Γεωγράφοι, Χωροτάκτες, Αγροτικοί Κοινωνιολόγοι, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Αρχαιολόγοι κλπ., και Δημόσιοι Υπάλληλοι Λειτουργοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Σχετική εμπειρία και εκπαίδευση επάνω στην ανάλυση και στον σχεδιασμό του τοπίου, καθώς και βασικές γνώσεις GIS, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή των υποψηφίων.
Το Θερινό Σχολείο διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σχετικά με το πρόγραμμα, τους διδάσκοντες, τα δίδακτρα, υποτροφίες, ECTS κ.λπ. μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Training in Landscape Character Assessment Methods and Tools:https://lcamt2015.pns.aegean.gr/
Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στo e-mail : lcamt2015@aegean.gr
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: