Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Θα πάρουμε το κατιτίς μας!....

17.833,82 ευρώ θα μοιραστούν στους καταναλωτές της ΔΕΗ στο Σίγρι, από τις ανταποδοτικές κρατήσεις στο λογαριασμνό της ΔΕΗ, για τη λειτουργία των ανανεώσημων πηγών ενέργειας. Κι επειδή στην περιοχή του Σιγρίου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, το εν λόγω ποσό θα διανεμηθεί στους καταναλωτές του χωριού  μας.
Αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν στο Σίγρι περίπου 600 παροχές, μπορούμε εύκολα να βρούμε πως κατά μέσο όρο κάθε παροχή θα έχει μείωση στο λογαριασμό σχεδόν 300 ευρώ. Δεν έχει διευκρινιστεί, όμως αν η μείωση θα είναι ανάλογα με την κατανάλωση και το ύψος του λογαριασμού, ή θα καταμεριστεί ανά ρολόι.
Όπως και  να έχει, είναι μια σημαντική ανακούφιση τις δύσκολες αυτές μέρες...
 Από "Τα Νέα της Λέσβου

Δεν υπάρχουν σχόλια: