Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από το παλιό Σίγρι...


Γίνεται μια προσπάθεια να μαζευτούν φωτογραφίες παλιές του Σιγρίου και των ανθρώπων του, προκειμένου να καταγραφούν ηλεκτρονικά και να διασωθούν αρχικά, με την προοπτική να φτιαχτεί ένα φωτογραφικό άλμπουμ για το Παλιό ΣΙΓΡΙ.
Αν, λοιπόν, έχετε φωτογραφίες παλιές, μπορείτε να τις στείλετε:
1. Με κούριερ πληρωμένο από τον παραλήπτη) στον
Αντώνη Χιώτη, Σίγρι Λέσβος (τηλ. 2253054392 και 6974931539)
και θα σας επιστραφούν σε μία εβδομάδα. Ή
2. Με e-mail (αφού τις σκανάρετε) στο adon67@gmail.com
Όσο πιο πολλές φωτογραφίες μαζευτούν, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θα είναι το άλμπουμ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε:
1. Το Σίγρι και το τοπίο του. Πανοραμικές φωτογραφίες, γειτονιές, σπίτια κλπ.
2. Σχολικές φωτογραφίες
3. Παρέες, γλέντια, πανηγύρια
4. Άλλες εκδηλώσεις κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια: