Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

http://www.jean-leger.fr/infos.htm

Διαβάστε για το Σίγρι, όπως το είδε ένας Γάλλος τουρίστας φέτος...
"Air du temps et Humeur vagabonde", ou "la magie des liens hypertexte"
Αν δεν γνωρίζετε γαλλικά, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετάφρασης στο http://translate.google.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: