Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Λαϊκή Συνέλευση στις 10 Απριλίου...

Η Λαϊκή Συνέλευση αναβάλεται για τις 8 Μαϊου.
Η Λαϊκή Συνέλευση θα απαντήσει στην αίτηση των Λατομείων "Κύκνος" (συμφερόντων Χατζηαντωνίου), για φορτοεκφόρτωση υλικών στο Λιμάνι του Σιγρίου.
Η αίτηση κατατέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Σιγρίου, το οποίο αποφάσισε την οριστική απάντηση να δώσει μια Λαϊκή Συνέλευση, καθώς αυτό ήταν το όργανο που είχε σταματήσει τη δραστηριότητα αυτή προ πενταετίας.
Στην αίτηση αναφέρεται:
1. Οι φορτώσεις θα γίνονται κατά τη νεκρή τουριστική περίοδο και οπωσδήποτε εκτός Ιουνίου-Σεπτεμβρίου,
2. Κατά τη φόρτωση θα γίνεται διάστρωση πλαστικού-υφάσματος, για να αποφεύγεται η πτώση υλικού από τον γερανό στη θάλασσα
3. Με την ολοκλήρωση θα γίνεται σκούπισμα του χώρου
4. Τα φορτηγά θα μειώνουν την ταχύτητά τους από την είδοσο του χωριού ως το Λιμάνι
5. Θα καταβάλεται ανταποδωτικό τέλος στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου 0,15 ευρώ ανά τόνο.
6. Θα γίνεται προβολή του Σιγρίου και του τέως Δήμου Ερεσού-Αντίσσης από τον τηλεοπτικό σταθμό "Αρχιπέλαγος".
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου, στις 20:00, στην αίθουσα του Συλλόγου.
Υπενθυμίζεται πως η δραστηριότητα αυτή είχε διακοπεί πριν από πέντε περίπου χρόνια, μετά από δυναμική αντίδραση των κατοίκων του Σιγρίου, λόγω των πολλών προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί (μεγάλη ταχύτητα των φορτηγών, πολλή σκόνη και ρύπανση, όχληση κατά την τουριστική περίοδο, καταστροφή στο οδικό δίκτυο κλπ). Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας επανέρχεται, διαβεβαιώνοντας πως θα φροντίσει να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στο χωριό, ενώ παρέχει ανταποδοτικά ένα ποσό στο χωριό (το οποίο δεν έχει από αλλού πόρους - ανάθεμα τον Καλλικράτη μας!).
Η απόφαση είναι, λοιπόν, του κόσμου και ας μας φωτίσει να αποφασίσουμε το σωστό!

Δεν υπάρχουν σχόλια: