Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

«Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας - EDEN»

Θα θυμάστε ότι το Απολιθωμένο Δάσος του Σιγρίου είχε βραβευτεί το 2009 με το βραβείο «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας - EDEN».
Φέτος, λοιπόν, και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία προβολής αυτών των προορισμών με μια σειρά δράσεων στις οποίες περιλαμβάνονται :
  • Ειδικό τηλεοπτικό σποτ που θα προβάλλεται στο EuroNews από 31 Μαρτίου μέχρι τις 19 Ιουνίου καθημερινά 2 φορές την ημέρα τις ακόλουθες ώρες: Καθημερινά 9.00-19.00 καθώς και Δευτέρα έως Παρασκευή 19.00-22.00, Σάββατο 9.00-12.00 και 15.00-17.00, Κυριακή 9.00-12.00.
  • Ειδικές ομοιόμορφες πινακίδες που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και θα τοποθετηθούν σε όλους τους προορισμούς στην αγγλική και στην εθνική γλώσσα κάθε χώρας.
  • Ενημερωτικά Φυλλάδια στα αγγλικά που θα διατεθούν σε όλους τους προορισμούς.
  • Ειδικά άρθρα προβολής του προορισμού τα οποία με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προωθηθούν για δημοσίευση προς μεγάλες διεθνείς εκδόσεις και τηλεοπτικά δίκτυα.
Οι «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (“Εuropean Destinations of Excellence” – EDEN”) έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση της ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές της Ευρώπης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσφερόμενο ποιοτικό τουριστικό προϊόν. Το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα συνεχώς αυξάνεται: το 2007 συμμετείχαν 10 χώρες, το 2008 20 χώρες, το 2009 23 χώρες και το 2010 25 χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: