Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Πέσαν οι υπογραφές για το δρόμο Καλλονή - Σίγρι

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,  η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου του οδικού άξονα ΚΑΛΛΟΝΗΣ –ΣΙΓΡΙΟΥ.
Στο έργο συνολικού μήκους 46,7χλμ θα πραγματοποιηθούν:
Σε μήκος 21 χλμ. περίπου του υφιστάμενου οδικού άξονα αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, ήτοι διεύρυνση διατομής βελτίωσης βατότητας κ.α. στα παρακάτω τμήματα: 
- Από έξοδο Δαφίων μέχρι το ύψος της Μονής Λειμώνος,
- Από έξοδο Φίλιας μέχρι την είσοδο του Σκαλοχωρίου
- Από έξοδο Βατούσσας μέχρι την είσοδο της Άντισσας
- Από έξοδο Άντισσας (στον κόμβο της Ερεσού) μέχρι την αρχή των ελιγμών πάνω από το Σίγρι.
Σε τμήματα συνολικού  μήκους 25,7 χλμ. θα γίνει νέα χάραξη και συγκεκριμένα:
- η παράκαμψη της Καλλονής και των Δαφίων,
- η παραλλαγή της Φίλιας,
- η παραλλαγή του τμήματος Σκαλοχωρίου-Βατούσσας,
- η παράκαμψη της Άντισσας,
- η παραλλαγή του Σιγρίου (κατάργηση των ελιγμών).
Η διατομή επί της συνολικής διαδρομής των 46,7 χλμ. θα είναι συνολικού πλάτους 12,00 μέτρων.
Σε δυσχερή τμήματα, όπου η κλίση είναι μεγάλη, θα κατασκευασθεί πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας (ΠΛΚ) πλάτους 3,5 μέτρων (σε συνολικό μήκος 10,4χλμ.).
Θα κατασκευασθούν επίσης οκτώ (8) ισόπεδοι κόμβοι κατά μήκος της χάραξης, καθώς και μία γέφυρα στην Άντισσα.
Επιπλέον, προβλέπονται έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης, σήμανσης-ασφάλισης, οδοφωτισμού, πρασίνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: