Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Εικόνες από το Σίγρι του καλοκαιριού...

φωτογραφίες: Τζούλυ Λούκου, Χριστίνα Λεοντή, Βίκτωρ Σκάτσικας

Δεν υπάρχουν σχόλια: