Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....


... ο τούρκικος στόλος, που κατέπνιξε την επανάσταση των Ψαριανών, το 1824, και κατέληξε στην Καταστροφή των Ψαρών, απέπλευσε από το Σίγρι, το πρωί της 20ης Ιουνίου ;
Πίνακας λαϊκού ζωγράφου
Αποτελείτο από 176 πλοία (πολεμικά και φορτηγά) και 12 χιλιάδες άνδρες (τούρκους και τουρκαλβανούς), που σημαίνει ότι πριν γεμίσουν με όλεθρο το μικρό νησί των Ψαρών, δώδεκα χιλιάδες άνθρωποι είχαν ελλιμενισθεί στο Σίγρι!

Επίσης, την ίδια χρονιά, το 1824, στις 24 Σεπτεμβρίου, «ο ελληνικός στόλος, υπό τόν Α. Μιαούλην, επιτίθεται κατά μοίρας τού τουρκικού, παρά τό ακρωτήριον Σίγρι. Η ναυμαχία ήρχισε τήν 10.30’ νυκτερινήν υπό πανσέληνον. Περί τό μεσονύκτιον εκινήθησαν τά πυρπολικά. Πρώτος ό Υδραίος Δημήτριος Καλογιάννης, κάτω από χάλαζαν σφαιρών, κατώρθωσε νά προσκολλήση τό πυρπολικόν του επί εχθρικού πάρωνος τών 24 πυροβόλων, όστις ανετινάχθη είς τόν αέρα. Ολίγον βραδύτερον ό Ψαριανός Κωνσταντίνος Νικόδημος ανετίναξε μίαν μεγάλην κορβέτταν. Οι κανονιοβολισμοί μεταξύ τών δύο στόλων εξηκολούθησαν καθ’ όλην τήν νύκτα, τελικώς δέ ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος υπεχώρησε πρός τήν Μυτιλήνην». Το ιστορικό αυτό γεγονός καταγράφεται ως "η ναυμαχία της Λέσβου"Δεν υπάρχουν σχόλια: