Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Γιορτάζει...Στις 12 Μαρτίου η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοφάνη της Σιγριανής.
Κατά τον Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, ο Θεοφάνης έζησε στα χρόνια Λέοντος Ισαύρου του εικονομάχου.
Ήτο έγγαμος, αλλά έπειτα από οκτώ χρόνια εγγάμου βίου, με σύμφωνη γνώμη της συζύγου του Μεγαλούς, αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί.
Η γυναίκα του μετωνομάσθη Ειρήνη και κλείστηκε σε Μοναστήρι της Πριγκήπου. Εκείνος μοίρασε την περιουσία του στους Φτωχούς και έφυγε στη Σιγριανή, όπου έχτισε Μοναστήρι και ο ίδιος ζούσε αντιγράφοντας θρησκευτικά βιβλία.
Τον κατεδίωξε ο εικονομάχος Αυτοκράτωρ Λέων ο Αρμένιος και τον έκλεισε στο Μοναστήρι του Σεργίου και Βάκχου και αργότερα επί δύο χρόνια τον κράτησε σε αυστηρή Φυλακή στην Κωνσταντινούπολη, πιέζοντάς τον καθημερινώς να προσχωρήσει στη μερίδα των εικονομάχων.
 Όταν, ούτε η Φυλακή, ούτε οι πιέσεις του Αυτοκράτορα έφεραν αποτέλεσμα, εξόρισε τον άγιο στη Σαμοθράκη, όπου και παρέδωκε ειρηνικά τη ψυχή του στο Θεό, το δε λείψανό του έγινε πηγή θαυμάτων.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: