Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Περί τοπίου...

Ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο λαμβάνει χώρα στο Σίγρι, στην αίθουσα του Συλλόγου "Θεοφάνης Σιγριανής" (απέναντι από την είσοδο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας). 12 και 13 Ιουνίου, από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου MEDSCAPES (http://enpi-medscapes.org) και είναι ανοιχτό σε όλους τους σιγριανούς και τους επισκέπτες.
Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως απώτερο σκοπό την υποστήριξη της προστασίας του τοπίου, του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς επιλεγμένων περιοχών της Κύπρου, της Ελλάδας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Περιλαμβάνει α) την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας εκτίμησης/ ανάλυσης του τοπίου, καθώς και των κινδύνων που το απειλούν, β) την επιτόπια εφαρμογή της και χαρτογράφηση διαφορετικών τύπων τοπίου της Ανατολικής Μεσογείου, και γ) την συμμετοχική, κοινοτική διακυβέρνηση και διαχείριση των πόρων αυτών (τοπίου, φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: