Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Πωλείται βάρκα

Πωλείται βάρκα πλαστική, υδραίικο σκαρί, μήκους 4.40 μ., με μηχανή Lister 3.5 HP, 1800 στροφών, με ρεβέρσα, βυθόμετρο 200μ., ηλεκτρική εγκατάσταση και τρέιλερ. ΤΙΜΗ: 1250 ευρώ. Τηλ. 22530-54312.

Σημείωση: Οι Μικρές Αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν, για την εξυπηρέτηση των Σιγριανών και των φίλων του Σιγρίου. Δημοσιεύοντας μια αγγελία για πώληση ή ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου, π.χ., αν κάποιος αγοράσει ή νοικιάσει τον χώρο αυτό, τότε και ο ίδιος θα εξυπηρετηθεί βρίσκοντας αυτό που έψαχνε. Και αυτός που το είχε, θα εξυπηρετηθεί κι αυτός, αξιοποιώντας την ιδιοκτησία του. Επιπλέον, θα ανοίξει ένα καινούριο μαγαζί στο Σίγρι, μια καινούρια επιχείρηση - κι αυτό είναι καλό και για τους κατοίκους του χωριού, και για τους επισκέπτες και για τη συνολική "δύναμη" του χωριού.
Γι' αυτό, αν θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, ή να νοικιάσετε κλπ κάτι στο Σίγρι, στείλτε μήνυμα στο adon67@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: