Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Καλή Σχολική Χρονιά

Να ένα ενδιαφερον σχεδιάγραμμα, με την εξέλιξη του αριθμού των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Σιγρίου. Ανάλογα σχεδιαγράμματα έχουν ΟΛΑ σχεδόν τα σχολεία των χωριών της ελληνικής υπαίθρου, από τη στιγμή που η αστυφιλία εγκαταστάθηκε στο νεοελληνικό DNA.

Αυτή η φωτογραφία είναι του 1975. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σιγρίου έκαναν και χειρωνακτικές εργασίες: στην περίπτωσή μας, τα αγόρια ξεπετρώνουν τον χώρο γύρω από το Κάστρο!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: