Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Τσούκου-τσούκου....

Λίγες μέρες μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του με ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ξεκινά η διαδικασία για τη δημοπράτηση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου.
Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή απ’ το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υπεγράφη από τον υπουργό Γιάννη Ραγκούση η έγκριση διάθεσης πίστωσης 44,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή-Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου». Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου-εργολαβίας, τη δημοσίευση της διακήρυξης και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: