Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

"Του Βγαγγελισμού"

Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Σιγρίου, που την έφεραν οι πρόσφυγες, από το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, στα Χουχλιά της Θάλασσας του Μαρμαρά.
Είκονα θαυματουργή, στην οποία οι Σιγριανοί ψιθύριζαν και συνεχιζουν να λένε την χαρά και τον πόνο τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: