Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ!It’s worth reaching the end
Het is de moite waard, tot het einde gaan!
Il vaut la peine d’ aller jusqu’ au bout!
Es hat seinen Wert das Ende zu erreichen!
Det är värt att nå målet!
Valle a pena dy ir hasta et el final!
Este o mare valoare sa ajuns pina la sfirsit!
Vredi da stignes do kraja!
Du fortjener at naa langt!
Kannataa tulla loppuun asti!
E bene andare fino in fondo!
Vale a pena ir at ao fim!
Merită să mergi pânā la capătul drumului!
Tee lõppu on väärt jõvda!
Sona ulasmaya değer!
Ja vlen që té shkosh deri në fundë
СТОИТ ПОБЫВАТЬ НА САМОМ КРАЮ!
Splača se priti do konca
Það er verðugt að koma til endans

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: