Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Εκτός "Συνενώσεων" το Δημοτικό Σχολείο Σιγρίου...

Δεν προβλέπεται να καταργηθεί το Δημοτικό Σχολείο Σιγρίου και οι μαθητές να μεταφέρονται στην Άντισσα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, γιατί εξαιρείται λόγω αποστάσεως από άλλο κοντινό σχολείο.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, στη διαδικασία συνενώσεων, θα προσμετρηθούν τα δημογραφικά στοιχεία κάθε περιοχής (ρυθμός μείωσης των μαθητών), η χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανύσει κάθε μαθητής (όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή μετακίνηση μισής ώρας σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής), καθώς και οι κτηριακές υποδομές (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.α.) στο σχολείο μετακίνησης.
Από το πρόγραμμα συνενώσεων εξαιρούνται τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των απομονωμένων και απομακρυσμένων ορεινών και νησιώτικων περιοχών της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και οι συγκοινωνιακές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών, καταλήγει το υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: