Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Θα αποκατασταθεί!

Μόλις διαβάσαμε, δημοπρατείται στις 5 Ιουλίου 2011 από τον Δήμο Λέσβου το έργο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης. Μεταξύ των ανεξέλεγκτων χωματερών είναι και αυτή του Σιγρίου, η οποία όμως μέχρι σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 κατά 77,52% και από Εθνικούς πόρους κατά 22,48%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: